הלוואות למוגבלים - הפורטל

בעלי חשבון בנק אשר הוגבל מתמודדים עם קשיים מהותיים בגיוס אשראי מהסיבה שקשה למצוא גופים המוכנים להעניק הלוואות לבעלי חשבון מוגבל המוגדרים כבעלי פרופיל סיכון עסקי גבוה מאוד.

רבים מחשבונות הבנק המוגבלים הגיעו למצב זה משום שהוחזרו צ'קים רבים מחשבונם ללא כיסוי בתוך פרק זמן קצר. בעל חשבון מוגבל כזה נחשב בעל הסטוריית עמידה בתשלומים בעייתית. אולם, הגדרת החשבון כמוגבל מקשה עוד יותר לבעל החשבון לצאת ממצב זה ולהשתקם כלכלית שכן אין באפשרותו לגייס את המימון הדרוש לו על מנת לפעול ברמה העסקית וברמה האישית.

לאחרונה ישנם יותר ויותר חשבונות אשר הפכו למוגבלים מיוחדים מסיבות הקשורות להליך משפטי או תיק הוצאה לפועל שמופעל נגדם. לעיתים הגבלת החשבון נעשית במפתיע במקרים אלה ללא אפשרות ממשית של היערכו מראש של בעל החשבון.

 

במידה ואכן יימצא מלווה לחשבון מוגבל המלווה צפוי לדרוש מהלווה תנאי החזר כגון ריביות ועמלות וגבוהות יותר ואף לדרוש להעמיד בטחונות לטובת כיסוי ההלוואה במועדים שנקבעו. למרות הצורך הגדול בגיוס כספים, רצוי שבעל החשבון המוגבל יבדוק היטב את תנאי ההלוואה המוצעת לו וישאל את עצמו אם נטילת הלוואה זו אכן תקל על מצבו ותסייע לו להתנהל כלכלית עד לגמר ההגבלה או שעדיף לו לוותר על גיוס הכספים ולהתמודד עם מצבו בצורה שונה.

עוד בנושא

קראו עוד על הלוואות למוגבלים בחשבון בבנק:

מוגבלי חשבון